સુગર મિલની સાંકળો

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    સુગર મિલ સાંકળો, અને જોડાણો સાથે

    ખાંડ ઉદ્યોગની ઉત્પાદન પ્રણાલીમાં, શેરડીના પરિવહન, રસ નિષ્કર્ષણ, કાંપ અને બાષ્પીભવન માટે સાંકળોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે જ સમયે, ઉચ્ચ વસ્ત્રો અને મજબૂત કાટની સ્થિતિ પણ સાંકળની ગુણવત્તા માટે ઉચ્ચ આવશ્યકતાઓને આગળ ધપાવે છે. ઉપરાંત, અમારી પાસે આ સાંકળો માટે ઘણા પ્રકારના જોડાણો છે.