ઓલ્ડહામ કપ્લિંગ્સ

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    ઓલ્ડહામ કપ્લિંગ્સ, બોડી AL, સ્થિતિસ્થાપક PA66

    ઓલ્ડહામ કપ્લિંગ્સ એ ત્રણ ટુકડાના લવચીક શાફ્ટ કપ્લિંગ્સ છે જેનો ઉપયોગ મિકેનિકલ પાવર ટ્રાન્સમિશન એસેમ્બલીમાં ડ્રાઇવિંગ અને ચાલિત શાફ્ટને જોડવા માટે થાય છે. લવચીક શાફ્ટ કપ્લિંગ્સનો ઉપયોગ અનિવાર્ય ખોટા જોડાણનો સામનો કરવા માટે થાય છે જે જોડાયેલ શાફ્ટ વચ્ચે થાય છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આંચકાને શોષવા માટે. સામગ્રી: Uubs એલ્યુમિનિયમમાં છે, સ્થિતિસ્થાપક શરીર PA66 માં છે.