કૃષિ સાંકળો

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    કૃષિ સાંકળો, પ્રકાર S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    "S" પ્રકારની સ્ટીલની કૃષિ સાંકળોમાં નકામા બાજુની પ્લેટ હોય છે અને તે ઘણીવાર બીજની કવાયત, કાપણીના સાધનો અને એલિવેટર્સ પર જોવા મળે છે. અમે તેને માત્ર પ્રમાણભૂત સાંકળમાં જ નહીં પરંતુ ઝિંક પ્લેટેડમાં પણ કેટલીક હવામાન પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે લઈ જઈએ છીએ જેમાં કૃષિ મશીનો છોડી દેવામાં આવે છે. કાસ્ટ ડિટેચેબલ ચેઈનને 'S' શ્રેણીની સાંકળોમાંની કોઈ એક સાથે બદલવાનું પણ સામાન્ય બની ગયું છે.